Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei

A Magyarországi Evangélikus Egyház projektje

projektvezető: Kovács Eleonóra

Tisztelt Kutatók, tisztelt Érdeklődők!

Az Őskereső adatbázis összesen közel 824 ezer oldal dokumentumot tesz hozzáférhetővé. A legutóbb közzétett anyagokat kis ikonnal jelezzük, illetve ezek részletes listáját itt tesszük közzé.

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 2014-ben digitalizáló műhelye létrehozását követően kezdte meg anyakönyveinek digitalizálását. Az egyház Gyűjteményi Tanácsa által koordinált és ellenőrzött országos projekt eredményeképpen jó ütemben készülnek a felvételek, amelyeket folyamatosan hozzáférhetővé teszünk. A projekt az egyház saját erőforrásainak, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően indult meg.

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei a hat kiemelt gyülekezeti levéltárban (Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas-Ótemplom), valamint az egyházközségek őrizetében találhatók.

2017 őszére, a reformációi kezdetének 500. évfordulójára terveztük, hogy a hazai evangélikus anyakönyvek digitalizálása és közzététele megvalósul. A lelkészi hivatalokból és levéltárainkból beszállított anyagok felvételezése elkészült és a legutóbbi feltöltéssel hozzáférhetővé váltak a kutatás számára. A kitűzött cél tehát teljesült, most a rendszer finomítása veszi kezdetét. Az eljövendő feladatok és a várható változások előtt szeretnénk tájékoztatást adni kutatóinknak és az Őskereső iránt érdeklődőknek.

Munkánk következő szakasza azoknak a hiányoknak a feltárása és pótlása lesz, amelyek a szállításból esetleg kimaradt vagy lappangó kötetek, illetve egy-egy scannelésből véletlenül kimaradt oldal révén még hiányként jelennek meg. Ezek ellenőrzésére, pótlására vállalkozunk az elkövetkezendő hónapokban. Munkánkat igyekszünk nagy pontossággal és körültekintéssel végezni, hogy az adatbázis minél teljesebb legyen. E munka befejezésének idejéről egyelőre nem tudunk tájékoztatást adni!

Hogy minél pontosabb munkát végezhessünk, kérjük azokat a kutatókat, aki munkájuk során valamilyen hiányt vagy scannelési hibát észlelnek, írják meg címünkre, hogy ezeket is javíthassuk!

Fontos tudni, hogy sok esetben csupán üres oldalak hiányoznak az anyakönyvből, vagyis adathiánnyal nem kell számolnunk, de az anyakönyvi lapszámozás mégsem folyamatos. A bejegyzések sorszámainak folytonosságát érdemes figyelni ilyenkor. Találkozhatunk azonban anyakönyvből kitépett teleírt oldalak hiányával is, ez esetben a bejegyzések sorszáma nem folyamatos, adathiány van, de mivel a lapok megsemmisültek nem tudtuk scannelni. Munkatársaink e szempontból is ellenőrzik a felvételeket, s törekszünk egyértelművé tenni a hiány okát. A pótolható hiányt természetesen pótoljuk. (Ha egy évkör amiatt hiányzik, mert maga a kötet hiányzik vagy megsemmisült, esetleg fizikailag sérült és nem scannelési figyelmetlenség miatt maradt ki, esetleg másodpéldánya sincs, azt is jelölni fogjuk. Egyúttal ajánljuk figyelmükbe az egyes kötetek elején található előzéklapot, amelyeken már most találhatnak információt a fentiekre vonatkozóan.

Folyamatosan fejlesztjük az adatbázis segédleteit, információit is: most az egyes települések névvariánsai kerültek fel a honlapra. További, kutatást megkönnyítő segédletek közzététele is előkészületben van.

Kutatóink gyakori kérdése, hogy a nem önállóan anyakönyvező helyek - fíliák, szórványok - adatai hol lelhetők fel. Ezeket jelenleg az egyházi névtárak segítségével tudják önállóan is megkeresni, amelyek elérhetők itt:

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_evangelikus_orszagos_konyvtar

Szeretnénk azonban, ha megkönnyíthetnénk a kutatást e téren is, ezért egyház-igazgatási változásokat tükröző segédletet is készítünk és teszünk közzé 2018 folyamán.

Továbbra is kérjük régi és új kutatóinkat, hogy gondosan olvassák el az előfizetési tudnivalókat, ahol minden információt megtalálnak! Sok félreértéstől, levelezéstől mentesülhet az, aki gondosan átolvassa a szöveget (utalás, visszajelzés, regisztráció, hozzáférés életbe lépése stb.). Működési szabályzatunk értelmében minden esetben meg kell várnunk pénzügyi kollégánk jelzését a beérkezett befizetésekről, csak ezt követően áll módunkban aktiválni a hozzáférést. Ezért a befizetések tényéről küldött kutatói e-maileket, csatolt utalási megbízásokat nem tudjuk elfogadni. Mivel munkanapokon - munkaidőben - naponta kapunk értesítést, a várakozási idő nem vesz igénybe napokat, s a hozzáférésre várakozás nem számít bele az aktív kutatási időbe, így tisztelt kutatóinkat nem éri hátrány.

Az anyakönyvek közzétételének alapelvei

Az anyakönyvek közzétételének alapelve az önállóan anyakönyvező egyházközségenkénti betűrend. A képek jelzetében szereplő D, É, Ny jelzések a jelenlegi egyházkerületi beosztásra (Déli, Északi, Nyugati) utalnak. Az adatbázis ezen túl azonban nem követi az egyházigazgatási beosztást, s a jelenleg társult egyházközségek anyagát sem együtt közli, kivéve azokat az eseteket, amikor a települések anyakönyvezése egy kötetben történt (például Bezi-Enese, Hegyeshalom-Levél). Minden olyan település, ahol önálló anyakönyvezés zajlik/zajlott, az külön szerepel adatbázisunkban, ha ez csak egy rövid szakasz volt is a település és az egyházközség történetében, akkor is. Hasonlóképpen nem különböztetjük meg a leányegyházközségek anyakönyveit sem, ha azok önálló anyakönyvezést folytattak. A korábban önállóan anyakönyvező, de napjainkra már filia, esetleg szórvány helyzetűvé vált egyházközségek anyagait is önállóan, a valamikori anyakönyvező egyházközség nevénél tesszük közzé.

Akinek útbaigazításra van szüksége, hogy egy korszakban egy-egy település anyakönyvezése hol zajlott, illetve már nem önálló korszakában hova tartozott, és lakosságát hol anyakönyvezték, az hasznos segítséget talál a MEE már digitalizált és közzétett névtáraiban, amelyek az egyházigazgatási beosztást is tartalmazzák. Ezek az alábbi címen érhetők el: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eok_gyulekezeti_nevtarak/

Azokban az esetekben, amikor egy településen belül két (több) egyházközség működött/működik, ott a helységnév mappán belül egymástól elkülönítve szerepelnek. (Például: Szarvas-Ótemplom, Szarvas-Újtemplom.)

Speciális esetet képez Budapest, amely esetében egykor önálló települések, egyházközségek önállóan anyakönyveztek és a fővároson belül ma is külön egyházközségeket képeznek. Ezekben az esetekben a Budapest helységnév mappájában találjuk majd ezeket függetlenül attól mikor lettek a főváros részei. E tekintetben nem teszünk különbséget az elnevezésben is a főváros részeként szereplő pl. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség és az elnevezésében még mindig a régi önálló település nevét őrző pl. Cinkotai Evangélikus Egyházközség között. Amennyiben egy település neve megváltozott, mai nevénél szerepeltetjük, de a régi nevet, esetleg a névvariánst is megadjuk, ezzel is megkönnyítve az eligazodást.

A főbb anyakönyvtípusok (keresztelési, házassági, halotti) mellett, ahol fellelhető, ott közzétesszük a konfirmációi, áttérési, iskolai anyakönyveket, valamint egyéb, az anyakönyvekhez kapcsolódó dokumentumokat is (indexek, Amerikába vándoroltak jegyzéke).

A HM Hadttörténelmi Intézet és Levéltár jóvoltából tábori lelkészi anyakönyveket is publikálhatunk. 

E dokumentumok kiemelt értéket képviselnek: az evangélikus identitás részei, ugyanakkor sok esetben a gyülekezetek legrégebbi dokumentumai, egyháztörténeti és köztörténeti emlékek is. A most közzétett anyagot folyamatosan bővítjük más típusú dokumentumokkal is.

Az egyház levéltáraiban az erre vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően a személyes kutatás ingyenes az országos egyházi szabályrendeletként életbe léptetett egységes kutatási szabályzat figyelembe vételével. A fenntartó az iratok bizonyos körének kutatását zárolta, ezek nem jelennek meg digitálisan és a kutatóhelyeken sem kutathatók.

Az egyes anyakönyvi típusok kutathatósági időköre:

  • Keresztelési anyakönyvek: 1918.12.31-ig
  • Halotti anyakönyvek: 1988.12.31-ig
  • Minden egyéb típus: 1943.12.31-ig

Fontos tudni, hogy a honlap munkánk jelenlegi állását tükrözi, közzétett anyagainkat folyamatosan ellenőrizzük, bővítjük. Folyamatosan teszteljük rendszerünket és fejlesztjük a közzététel módját is.

Akinek az adatbázissal, vagy az előfizetéssel kapcsolatban észrevétele, kérdése van, kérjük a következő címre írjon: oskereso@lutheran.hu

Adatbázisunk folyamatosan bővülő anyaga regisztrációs díj ellenében kutatható. Ennek részletei az Előfizetési információk menüpont alatt olvashatók.