Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei

A Magyarországi Evangélikus Egyház projektje

projektvezető: Kovács Eleonóra

Tisztelt Érdeklődők!

Az Őskereső adatbázis ismét bővült újabb kb. 80 ezer oldallal, így összesen közel 824 ezer oldal válik hozzáférhetővé. Az újonnan közzétett anyagokat kis ikonnal jelezzük, illetve ezek részletes listáját itt tesszük közzé.

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 2014-ben digitalizáló műhelye létrehozását követően kezdte meg anyakönyveinek digitalizálását. Az egyház Gyűjteményi Tanácsa által koordinált és ellenőrzött országos projekt eredményeképpen jó ütemben készülnek a felvételek, amelyeket folyamatosan hozzáférhetővé teszünk. A projekt az egyház saját erőforrásainak, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően indult meg.

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei a hat kiemelt gyülekezeti levéltárban (Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas-Ótemplom), valamint az egyházközségek őrizetében találhatók.

Az anyakönyvek közzétételének alapelve az önállóan anyakönyvező egyházközségenkénti betűrend. A képek jelzetében szereplő D, É, Ny jelzések a jelenlegi egyházkerületi beosztásra (Déli, Északi, Nyugati) utalnak. Az adatbázis ezen túl azonban nem követi az egyházigazgatási beosztást, s a jelenleg társult egyházközségek anyagát sem együtt közli, kivéve azokat az eseteket, amikor a települések anyakönyvezése egy kötetben történt (például Bezi-Enese, Hegyeshalom-Levél). Minden olyan település, ahol önálló anyakönyvezés zajlik/zajlott, az külön szerepel adatbázisunkban, ha ez csak egy rövid szakasz volt is a település és az egyházközség történetében, akkor is. Hasonlóképpen nem különböztetjük meg a leányegyházközségek anyakönyveit sem, ha azok önálló anyakönyvezést folytattak. A korábban önállóan anyakönyvező, de napjainkra már filia, esetleg szórvány helyzetűvé vált egyházközségek anyagait is önállóan, a valamikori anyakönyvező egyházközség nevénél tesszük közzé.

Akinek útbaigazításra van szüksége, hogy egy korszakban egy-egy település anyakönyvezése hol zajlott, illetve már nem önálló korszakában hova tartozott, és lakosságát hol anyakönyvezték, az hasznos segítséget talál a MEE már digitalizált és közzétett névtáraiban, amelyek az egyházigazgatási beosztást is tartalmazzák. Ezek az alábbi címen érhetők el:http://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_evangelikus_orszagos_konyvtar

Azokban az esetekben, amikor egy településen belül két (több) egyházközség működött/működik, ott a helységnév mappán belül egymástól elkülönítve szerepelnek. (Például: Szarvas-Ótemplom, Szarvas-Újtemplom.)

Speciális esetet képez Budapest, amely esetében egykor önálló települések, egyházközségek önállóan anyakönyveztek és a fővároson belül ma is külön egyházközségeket képeznek. Ezekben az esetekben a Budapest helységnév mappájában találjuk majd ezeket függetlenül attól mikor lettek a főváros részei. E tekintetben nem teszünk különbséget az elnevezésben is a főváros részeként szereplő pl. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség és az elnevezésében még mindig a régi önálló település nevét őrző pl. Cinkotai Evangélikus Egyházközség között. Amennyiben egy település neve megváltozott, mai nevénél szerepeltetjük, de a régi nevet, esetleg a névvariánst is megadjuk, ezzel is megkönnyítve az eligazodást.

A főbb anyakönyvtípusok (keresztelési, házassági, halotti) mellett, ahol fellelhető, ott közzétesszük a konfirmációi, áttérési, iskolai anyakönyveket, valamint egyéb, az anyakönyvekhez kapcsolódó dokumentumokat is (indexek, Amerikába vándoroltak jegyzéke).

A HM Hadttörténelmi Intézet és Levéltár jóvoltából tábori lelkészi anyakönyveket is publikálhatunk. 

E dokumentumok kiemelt értéket képviselnek: az evangélikus identitás részei, ugyanakkor sok esetben a gyülekezetek legrégebbi dokumentumai, egyháztörténeti és köztörténeti emlékek is. A most közzétett anyagot folyamatosan bővítjük. Célunk, hogy 2017-re, a reformáció 500. évfordulójára, valamennyi magyarországi evangélikus anyakönyv az interneten is hozzáférhető legyen.

Az egyház levéltáraiban az erre vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően a személyes kutatás ingyenes az országos egyházi szabályrendeletként életbe léptetett egységes kutatási szabályzat figyelembe vételével. A fenntartó az iratok bizonyos körének kutatását zárolta, ezek nem jelennek meg digitálisan és a kutatóhelyeken sem kutathatók.

Az egyes anyakönyvi típusok kutathatósági időköre:

  • Keresztelési anyakönyvek: 1916.12.31-ig
  • Halotti anyakönyvek: 1986.12.31-ig
  • Minden egyéb típus: 1941.12.31-ig

Fontos tudni, hogy a honlap munkánk jelenlegi állását tükrözi, amelyben a végleges, az összes felvételt közzétevő változatig, s a fenti elvek megvalósulásáig lesznek módosulások, szerkezeti átalakítások javítások. Folyamatosan teszteljük rendszerünket és fejlesztjük a közzététel módját is.

Akinek az adatbázissal, vagy az előfizetéssel kapcsolatban észrevétele, kérdése van, kérjük a következő címre írjon: oskereso@lutheran.hu

Adatbázisunk folyamatosan bővülő anyaga regisztrációs díj ellenében kutatható. Ennek részletei az Előfizetési információk menüpont alatt olvashatók.