Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei

A Magyarországi Evangélikus Egyház projektje

projektvezető: Kovács Eleonóra

Tisztelt Érdeklődők!

Az Őskereső adatbázis 2017. július 14-én frissült. Megkezdtük a Pesti, Észak-Pesti, Dél-Pesti és a Budai Egyházmegye egyházközségei anyagának közzétételét, valamint a Fejér-Komáromi Egyházmegye egyházközségei folytatását. Az újonnan közzétett anyagokat kis ikonnal jelezzük. Adatbázisunk újdonsága, hogy nemcsak egyházközségi anyakönyveket, hanem a HM Hadtörténelmi Intézet és Levéltár jóvoltából tábori lelkészi anyakönyveket is publikálhatunk. Összesen immár közel 744.000 oldal kutatható az Őskeresőn!

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 2014-ben digitalizáló műhelye létrehozását követően kezdte meg anyakönyveinek digitalizálását. Az egyház Gyűjteményi Tanácsa által koordinált és ellenőrzött országos projekt eredményeképpen jó ütemben készülnek a felvételek, amelyeket folyamatosan hozzáférhetővé teszünk. Jelenleg munkánk első eredményeit láthatják az érdeklődők. A projekt az egyház saját erőforrásainak, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően indult meg.

A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei a hat kiemelt gyülekezeti levéltárban (Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas-Ótemplom), valamint az egyházközségek őrizetében találhatók.

Az anyakönyvek közzétételének alapelve az önállóan anyakönyvező egyházközségenkénti betűrend. A képek jelzetében szereplő D, É, Ny jelzések a jelenlegi egyházkerületi beosztásra (Déli, Északi, Nyugati) utalnak. Az adatbázis ezen túl azonban nem követi az egyházigazgatási beosztást, s a jelenleg társult egyházközségek anyagát sem együtt közli, kivéve azokat az eseteket, amikor a települések anyakönyvezése egy kötetben történt (például Bezi-Enese, Hegyeshalom-Levél). Minden olyan település, ahol önálló anyakönyvezés zajlik/zajlott, az külön szerepel adatbázisunkban, ha ez csak egy rövid szakasz volt is a település és az egyházközség történetében, akkor is. Hasonlóképpen nem különböztetjük meg a leányegyházközségek anyakönyveit sem, ha azok önálló anyakönyvezést folytattak. A korábban önállóan anyakönyvező, de napjainkra már filia, esetleg szórvány helyzetűvé vált egyházközségek anyagait is önállóan, a valamikori anyakönyvező egyházközség nevénél tesszük közzé.

Akinek útbaigazításra van szüksége, hogy egy korszakban egy-egy település anyakönyvezése hol zajlott, illetve már nem önálló korszakában hova tartozott, és lakosságát hol anyakönyvezték, az hasznos segítséget talál a MEE már digitalizált és közzétett névtáraiban, amelyek az egyházigazgatási beosztást is tartalmazzák. Ezek az alábbi címen érhetők el:http://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_evangelikus_orszagos_konyvtar

Azokban az esetekben, amikor egy településen belül két (több) egyházközség működött/működik, ott a helységnév mappán belül egymástól elkülönítve szerepelnek. (Például: Szarvas-Ótemplom, Szarvas-Újtemplom.)

Speciális esetet képez Budapest, amely esetében egykor önálló települések, egyházközségek önállóan anyakönyveztek és a fővároson belül ma is külön egyházközségeket képeznek. Ezekben az esetekben a Budapest helységnév mappájában találjuk majd ezeket függetlenül attól mikor lettek a főváros részei. E tekintetben nem teszünk különbséget az elnevezésben is a főváros részeként szereplő pl. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség és az elnevezésében még mindig a régi önálló település nevét őrző pl. Cinkotai Evangélikus Egyházközség között. Amennyiben egy település neve megváltozott, mai nevénél szerepeltetjük, de a régi nevet, esetleg a névvariánst is megadjuk, ezzel is megkönnyítve az eligazodást.

A főbb anyakönyvtípusok (keresztelési, házassági, halotti) mellett, ahol fellelhető, ott közzétesszük a konfirmációi, áttérési, iskolai anyakönyveket, valamint egyéb, az anyakönyvekhez kapcsolódó dokumentumokat is (indexek, Amerikába vándoroltak jegyzéke).

E dokumentumok kiemelt értéket képviselnek: az evangélikus identitás részei, ugyanakkor sok esetben a gyülekezetek legrégebbi dokumentumai, egyháztörténeti és köztörténeti emlékek is. A most közzétett anyagot folyamatosan bővítjük. Célunk, hogy 2017-re, a reformáció 500. évfordulójára, valamennyi magyarországi evangélikus anyakönyv az interneten is hozzáférhető legyen.

Az egyház levéltáraiban az erre vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően a személyes kutatás ingyenes az országos egyházi szabályrendeletként életbe léptetett egységes kutatási szabályzat figyelembe vételével. A fenntartó az iratok bizonyos körének kutatását zárolta, ezek nem jelennek meg digitálisan és a kutatóhelyeken sem kutathatók.

Az egyes anyakönyvi típusok kutathatósági időköre:

  • Keresztelési anyakönyvek: 1916.12.31-ig
  • Halotti anyakönyvek: 1986.12.31-ig
  • Minden egyéb típus: 1941.12.31-ig

Fontos tudni, hogy a honlap munkánk jelenlegi állását tükrözi, amelyben a végleges, az összes felvételt közzétevő változatig, s a fenti elvek megvalósulásáig lesznek módosulások, szerkezeti átalakítások javítások. Folyamatosan teszteljük rendszerünket és fejlesztjük a közzététel módját is.

Akinek az adatbázissal, vagy az előfizetéssel kapcsolatban észrevétele, kérdése van, kérjük a következő címre írjon: oskereso@lutheran.hu

Adatbázisunk folyamatosan bővülő anyaga regisztrációs díj ellenében kutatható. Ennek részletei az Előfizetési információk menüpont alatt olvashatók.